Friday, January 21, 2011

Kisah Umar Abdul Aziz

Khalifah Abu Ja’far bin Mansur telah bertanya kepada anak Umar bin Abdul Aziz,

“Berapa banyakkah wang simpanan Umar ketika beliau mula-mula memegang jawatan khalifah?”.

Anaknya menjawab “40 ribu dinar ”.

Abu Ja’far bertanya lagi “Berapa pula setelah beliau wafat?”.

Anaknya menjawab
“4 ratus dinar, kalau dia panjang umur lagi, pastilah semakin berkurangan.”

Firman Allah swt:

ألهاكم التكاثر . حتى زرتم المقابر

“Perbuatan kamu yang saling berbangga dengan harta itu melalaikan kamu dari ketaatan dan persediaan untuk ke akhirat. sehinggalah kamu mati dan ditanam di kubur.” (1-2 : at-Takasur)

No comments: